โดรายากิ ไส้ครีมอัลมอนด์ ตราฟาร์มเฮ้าส์ - 2

โดรายากิ ไส้ครีมอัลมอนด์ ตราฟาร์มเฮ้าส์ - 2

Taille réelle

Ce fichier a été téléchargé sur le produit โดรายากิ ไส้ครีมอัลมอนด์ ตราฟาร์มเฮ้าส์ - Farmhouse - 60 g et est sous la licence Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported.

Attribution: Photo par pour Open Food Facts