Ruotsi / E425 - Extrait de racine de Konjac

Lieu de fabrication ou de transformation : Ruotsi
Additif : E425 - Extrait de racine de Konjac

Les produits par lieu de fabrication ou transformation : Ruotsi -