เลย์ กลิ่นวาซาบิญี่ปุ่น - 60g

Code barre : 8850718810284 (EAN / EAN-13)

Caractéristiques du produit

Ingrédients

→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients :
ส่วนประกอบสำคัญโดยประมาณ มันฝรั่ง 65.9% น้ำมันรำข้าว 27.6% หรื่อปรุuรส 65% (วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (ไมโนโซเดียมกลูตาเมต, ริโมไทด์), สีธรรมชาติ (NS 160c), ีสังคราส์ (INS 1500), สารควบคุมความเป็นกรด (INS 330), สารป้องกันการจับเป็นก้อน (NS 551, inonidoalumsifusnenanwns (INS 941) ionauaoAsTi Likonfuaa ข้อมูลสำหรับผู้แพ้อาหาร : มีข้าวสาลี, ถั่วเหลือง และปลา

Traces éventuelles : Poisson, Soja

Groupe NOVA

4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

Informations nutritionnelles

Note nutritionnelle de couleur NutriScore

Note nutritionnelle NutriScore : D

Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.

Repères nutritionnels pour 100 g

quantité élevée33.3 g Matières grasses / Lipides en quantité élevée
quantité élevée26.7 g Acides gras saturés en quantité élevée
faible quantité3.33 g Sucres en faible quantité
quantité élevée1.67 g Sel en quantité élevée

Taille d'une portion : 30 g, 1/2 bag


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(725 produits)
(2084 produits)
(5005 produits)
(5540 produits)
(8498 produits)
(10663 produits)
(15564 produits)
(36293 produits)
(36354 produits)
(61346 produits)
(108698 produits)
(126373 produits)

→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (30 g, 1/2 bag)
Chips de pommes de terre aromatiséesChips de pommes de terreChipsChips et fritesApéritifSnacks salésLégumes et dérivésAliments à base de fruits et de légumesCéréales et pommes de terreSnacksAliments d'origine végétaleAliments et boissons à base de végétaux
Énergie (kJ) ??2 210 kj2 210 kj2 150 kj1 980 kj2 010 kj2 000 kj207 kj391 kj1 440 kj1 950 kj1 070 kj930 kj
Énergie (kcal) 399 kcal120 kcal-24 %-25 %-22 %-19 %-16 %-15 %+501 %+194 %+17 %-12 %+37 %+58 %
Énergie 1 670 kj
(399 kcal)
502 kj
(120 kcal)
-24 %-25 %-22 %-19 %-16 %-15 %+545 %+213 %+17 %-12 %+40 %+62 %
Matières grasses / Lipides 33,3 g10 g+4 %+2 %+16 %+23 %+35 %+36 %+2 771 %+3 197 %+410 %+54 %+197 %+266 %
dont Acides gras saturés 26,7 g8 g+802 %+697 %+674 %+719 %+559 %+531 %+11 820 %+11 873 %+1 863 %+193 %+1 255 %+1 480 %
Glucides 73,3 g22 g+42 %+42 %+32 %+38 %+36 %+45 %+857 %+203 %+29 %+31 %+126 %+154 %
dont Sucres 3,33 g1 g+44 %+122 %+65 %+73 %+21 %+13 %+12 %-82 %-29 %-88 %-62 %-60 %
Fibres alimentaires 3,33 g1 g-26 %-25 %-27 %-24 %-20 %-23 %+29 %+30 %-27 %-6 %-16 %-6 %
Protéines 10 g3 g+64 %+66 %+66 %+74 %+38 %+24 %+350 %+562 %+12 %+57 %+71 %+101 %
Sel 1,67 g0,5 g+14 %+24 %+27 %+35 %+10 %+8 %+203 %+519 %+163 %+200 %+243 %+301 %
Sodium 0,667 g0,2 g+14 %+24 %+27 %+35 %+10 %+8 %+203 %+519 %+163 %+200 %+243 %+301 %
Score nutritionnel - France 18 18 +50 %+50 %+54 %+65 %+43 %+44 %-3,32 +2 739 %+488 %0 %+475 %+397 %
Nutri-Score DDDDDDDDABCDCC

Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.