วีซอยรสงาขาวและงาดำ - วี-ซอย - 230 ml

Code-barres: 8851028004080 (EAN / EAN-13)

La page de ce produit n'est pas complète. Vous pouvez aider à la compléter en l'éditant et en ajoutant plus de données à partir des photos que nous avons, ou en prenant plus de photos à l'aide de l'application pour Android ou iPhone / iPad. Merci! ×

Caractéristiques du produit

Ingrédients

→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients:
แคลเซียมสูง 400 มก./กล่อง abds:noulnusunnu (Ingredients) บุ้ามกัวงเหลือง (So) MiN 94.08% 4% 0.5% 0.5% 0.4% ma (Sugar) to Sesame) nAn(Black Sesame) TASUnaIBuinsn (Tricalcium Citrate) alBaUAnsualun (Calcium Carbonate) 0.2% วิตามินรวมเเละ เกลือแร่ (Vitamin Complex and Minerals) แต่งกลินเลียนธSSมชาติ 0.02% (Nature Identical Flavor) ansmiMADStabilizer) INS 460(i), INS 466, INS 407, õuaõlulioas (Emulsifier) INS 471 นอกจากนี้ใน 1 กล่อง (230 ชม..) ยัง มี สารอาหาร เพิ่มเติมได้แก่ Moreover, 1 box of soy milk (230 cm) contains additional nutrients, including Isoflavone lolmwanbu Omega 3 โอเมก้า 3 (กรดลิโนเลนิก) 0mega 6 โอเมก้า 6 (กรดลิโนเลอิก) 0mega 9 โอเมก้า 9 (nรดโอเลอิก) Lecithin Lau un. (mg) un. (mg) 2,060 n. (mg) 1,040 n. (mg) 2,330 n. (mg) 46 300 ไม่ช้วัตถุกันเสีย. No preservatives added Im Jyb alee eww.awc 3nadse non. as. 96 148 091 11 60 USUNASANS 230 u.2

Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche

Analyse des ingrédients :

→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Nous avons besoin de votre aide !

Groupe NOVA

4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

Informations nutritionnelles

Note nutritionnelle de couleur NutriScore

Note nutritionnelle NutriScore : A

Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%

Repères nutritionnels pour 100 g

1.96 g Matières grasses / Lipides en quantité modérée
0.435 g Acides gras saturés en faible quantité
5.22 g Sucres en quantité modérée
0.138 g Sel en faible quantité

Taille d'une portion : 230g


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(842 produits)
(847 produits)
(4283 produits)
(5429 produits)
(14490 produits)
(30472 produits)
(34845 produits)
(65402 produits)
(97192 produits)
(204868 produits)
(236487 produits)

→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (230g)
Boissons végétales de soja Boissons végétales de légumineuses Boissons végétales Substitut du lait Légumineuses et dérivés Légumes et dérivés Boissons à base de végétaux Aliments à base de fruits et de légumes Boissons Aliments d'origine végétale Aliments et boissons à base de végétaux
Énergie (kJ) ? ?
Énergie (kcal) 56.5 kcal 130 kcal +18 % +18 % -9 % -49 % -74 % +7 % +41 % -45 % +7 % -79 % -76 %
Énergie 237 kj
(56 kcal)
544 kj
(130 kcal)
+18 % +18 % -9 % -47 % -74 % +7 % +43 % -45 % +6 % -79 % -76 %
Matières grasses / Lipides 1,96 g 4,5 g +4 % +4 % -45 % -62 % -79 % +171 % +581 % +172 % +476 % -79 % -75 %
dont Acides gras saturés 0,435 g 1 g +26 % +26 % -77 % -81 % -71 % +257 % +532 % +200 % +151 % -75 % -71 %
Glucides 6,52 g 15 g +47 % +47 % +20 % -41 % -61 % -12 % -21 % -66 % -35 % -81 % -78 %
dont Sucres 5,22 g 12 g +44 % +45 % +49 % -22 % +95 % +79 % -28 % -63 % -35 % -38 % -36 %
Fibres alimentaires 0,87 g 2 g +52 % +52 % +100 % +173 % -85 % -61 % +178 % -61 % +116 % -77 % -74 %
Protéines 3,04 g 7 g -3 % -3 % +125 % +171 % -73 % +50 % +731 % +100 % +507 % -48 % -39 %
Sel 0,138 g 0,318 g +47 % +46 % +42 % +31 % -73 % -73 % +333 % -49 % +154 % -71 % -67 %
Sodium 0,055 g 0,127 g +47 % +46 % +42 % +31 % -73 % -73 % +333 % -49 % +154 % -71 % -67 %
Fer 1,17 mg 2,7 mg (15 % DV) +53 % +53 % +256 % +576 % -36 % +94 % +543 % +112 % +134 % -45 % -39 %
Iode 22,8 µg 52,5 µg (35 % DV) -12 % -12 % -100 % -100 % -39 % -100 % -100 % -98 % +8 % -100 % -100 %
Score nutritionnel - France -5 -5 -460 % -247 % -180 % -164 % -307 % -269 %
Nutri-Score A A -460 % -247 % -180 % -164 % -307 % -269 %

Conditionnement

Instruction de recyclage et/ou informations d'emballage :

Parties de l'emballage :
Nombre Forme Matière Recyclage
Tetra Pak

Sources de données

_

Produit ajouté le par bank-pc
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors, roboto-app.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.