ข้าวเหนียวดับเบิ้ลหมูกระเทียม - 7เฟรช - 149 g

Code barre : 8851351132221 (EAN / EAN-13)

Caractéristiques du produit

Ingrédients

→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients :
ศี่วนประกอบโดยประมาณ อ้าวเหนียวขาว ไล้หมูาอดกร:เทียม ใว้เกลือUริโภคเสริมไอโอตีน วตคุปรุงเต่งรสอาหาร : ม่โนโชเตียม กลุตาเมต. Iดlซเดียม 5-ไอโนชิเนต. ได้โซเตียม 5-กัวในเลต, ไดโซเตียม 5-ไรโนนิวคคิโอไตด์ วตถุจีอปนอาหาร : INS 26200. INS 306, INS 316, INS 330, INS 365, INS 451 (), INS 470a, เNS 575, INS 1442 ว้อมูลส่ำหรับผู้เน้อาหาร : มีใช่, เป้งศาลี และdคิตกัณฑจากก้วเหลือง" 50.34% 49.66%

Analyse des ingrédients :
Pourrait contenir de l'huile de palme
→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Groupe NOVA

4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

Informations nutritionnelles

Repères nutritionnels pour 100 g

quantité modérée9.4 g Matières grasses / Lipides en quantité modérée
faible quantité4.03 g Sucres en faible quantité
quantité modérée1.41 g Sel en quantité modérée

Taille d'une portion : 149g


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(1044 produits)
(2140 produits)
(3876 produits)
(5895 produits)
(7530 produits)
(7679 produits)
(21951 produits)
(29570 produits)
(34240 produits)
(102462 produits)
(119302 produits)

→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (149g)
Plats au porcRizCéréales en grainsPlats préparés à la viandeGrainesProduits à la viandeCéréales et dérivésPlats préparésCéréales et pommes de terreAliments d'origine végétaleAliments et boissons à base de végétaux
Énergie (kJ) ??766 kj1 480 kj1 420 kj627 kj1 330 kj654 kj1 430 kj646 kj1 440 kj1 060 kj925 kj
Énergie (kcal) 263 kcal390 kcal+37 %-22 %-23 %+62 %-11 %+36 %-24 %+64 %-23 %-10 %+4 %
Énergie 1 100 kj
(263 kcal)
1 632 kj
(390 kcal)
+40 %-23 %-23 %+66 %-12 %+44 %-24 %+66 %-23 %-7 %+7 %
Matières grasses / Lipides 9,4 g14 g+5 %+747 %+135 %+30 %+55 %-10 %+85 %+37 %+47 %-15 %+5 %
Glucides 32,9 g49 g+108 %-55 %-46 %+191 %-23 %+259 %-45 %+140 %-42 %+2 %+14 %
dont Sucres 4,03 g6 g+106 %+1 217 %+244 %+141 %+182 %+149 %-31 %+88 %-14 %-54 %-52 %
Fibres alimentaires 0 g0 g-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %-100 %
Protéines 10,7 g16 g+25 %+47 %+19 %+18 %-9 %+9 %+15 %+57 %+20 %+83 %+115 %
Sel 1,41 g2,108 g+19 %+6 338 %+1 383 %+49 %+495 %+32 %+361 %+47 %+127 %+193 %+244 %
Sodium 0,566 g0,843 g+19 %+6 338 %+1 383 %+49 %+495 %+32 %+361 %+47 %+127 %+193 %+244 %

Produit ajouté le par bank-pc.
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.