ข้าวกะเพราหมู - อีซี่โก - 215 g

Code barre : 8851351390201 (EAN / EAN-13)

Caractéristiques du produit

Ingrédients

→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients :
ส่วนประกอบโดยประมาณ ข้าวสวย 69.86%, เนื้อหมู 1478%, ใบกะเพรา, กระเทียม พริกชี้หนู และพริกขี้ฟ้าแด่ง 472, เครื่องปรุงรส (น้ำตาลทราย 0.63% น้ำปลา 0.40%) 1.03% * ข้อมูลสำหรับผู้เพ้อาหาร : มีหอย, ปลา และถั่วเหลือง วัตถุปรุงแต่งรสอาหาร (ไม่โนโซเดียมกลูตาเมต, ได้โซดียม 5-ไอโนซินต และไดโซเดียม 5-กัวในเลต) วัตถุดือปนอาหาร (INS 451()

Traces éventuelles : Poisson

Groupe NOVA

4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

Informations nutritionnelles

Note nutritionnelle de couleur NutriScore

Note nutritionnelle NutriScore : B

Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'étant pas renseigné, leur éventuelle contribution positive à la note n'a pas pu être prise en compte.

Repères nutritionnels pour 100 g

quantité modérée5.12 g Matières grasses / Lipides en quantité modérée
quantité modérée2.09 g Acides gras saturés en quantité modérée
faible quantité1.4 g Sucres en faible quantité
quantité modérée0.651 g Sel en quantité modérée

Taille d'une portion : 215 g


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(938 produits)
(1044 produits)
(5877 produits)
(7657 produits)
(29496 produits)

→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (215 g)
Plats à base de rizPlats au porcPlats préparés à la viandeProduits à la viandePlats préparés
Énergie (kJ) ??563 kj766 kj628 kj654 kj645 kj
Énergie (kcal) 181 kcal390 kcal+15 %-5 %+12 %-6 %+13 %
Énergie 759 kj
(181 kcal)
1 632 kj
(390 kcal)
+20 %-4 %+15 %-1 %+15 %
Matières grasses / Lipides 5,12 g11 g+12 %-43 %-29 %-51 %-25 %
dont Acides gras saturés 2,09 g4,5 g+36 %-33 %-15 %-43 %-4 %
Glucides 27 g58 g+47 %+71 %+139 %+194 %+97 %
dont Sucres 1,4 g3 g-7 %-29 %-16 %-14 %-35 %
Fibres alimentaires 2,33 g5 g+94 %+39 %+47 %+54 %+24 %
Protéines 6,51 g14 g+1 %-24 %-28 %-34 %-4 %
Sel 0,651 g1,4 g-17 %-45 %-31 %-39 %-32 %
Sodium 0,26 g0,56 g-17 %-45 %-31 %-39 %-32 %
Score nutritionnel - France 0 0 -100 %-100 %-100 %-100 %-100 %
Nutri-Score BBBCCCC

Produit ajouté le par tacinte.
Dernière modification de la page produit le par moon-rabbit.
Fiche produit également modifiée par bank-pc.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.