โยเกิร์ตรสธรรมชาติไขมันต่ำ ตรา ดัชชี่ - 135 g

Code barre: 8851717021008(EAN / EAN-13)

Caractéristiques du produit

Ingrédients

→Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients:
YOGHURT ส่วนประกอบโดยประมาณ (ingredlients) : โยเกิร์ต (นมโคไขมันต่า, นมผงพร่องมันเนย) (Voghur) 92.64%. ฟรุคโดโอลิโกแชคคาไรด์ 3.5% ผลิตโดยใช้เข้อุตินทรีย์แล็กโทบาชิลลัส บัลแกริคัส และสเตรปโทคือกคัส เทอร์โมฟิดัส .เก็บไว้ที่ถุณหภูมิ 2-5ช.

Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche

Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Lait

Analyse des ingrédients :

→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Nous avons besoin de votre aide !

Informations nutritionnelles

Note nutritionnelle de couleur NutriScore

Note nutritionnelle NutriScore : A

Repères nutritionnels pour 100 g

0 g Matières grasses / Lipides en faible quantité
0 g Acides gras saturés en faible quantité
5.93 g Sucres en quantité modérée
0.185 g Sel en faible quantité

Taille d'une portion : 135g


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(16477 produits)
(55485 produits)
(55963 produits)
(74324 produits)

→ A noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (135g)
Yaourts Produits laitiers fermentés Produits fermentés Produits laitiers
Énergie (kJ) ? ?
Énergie (kcal) 65.9 kcal 89 kcal -25 % -74 % -74 % -71 %
Énergie 276 kj
(65 kcal)
372 kj
(89 kcal)
-25 % -73 % -73 % -70 %
Matières grasses / Lipides 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 %
dont Acides gras saturés 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 %
Glucides 10,4 g 14 g -8 % +108 % +107 % +82 %
dont Sucres 5,93 g 8 g -40 % +64 % +62 % +34 %
Fibres alimentaires 0 g 0 g -100 % -100 % -100 % -100 %
Protéines 4,44 g 6 g +2 % -70 % -70 % -62 %
Sel 0,185 g 0,25 g +58 % -81 % -81 % -76 %
Sodium 0,074 g 0,1 g +58 % -81 % -81 % -76 %
Score nutritionnel - France -1 -1 -180 % -110 % -110 % -111 %
Nutri-Score A A -180 % -110 % -110 % -111 %

Produit ajouté le par bank-pc
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.