ดีน่าไรซ์เบอรี่ - ดีน่า - 180 ml

Code-barres: 8853002308740 (EAN / EAN-13)

Caractéristiques du produit

Ingrédients

→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients:
สู่วนประกอบโดยประมาณ .. ส น่านมถัวเหลอง6นผ) 90% .สส .นานมข้าวโรซเบอรี ตedbog) ) 06 นาตาล ๑90) น่ามันราข้าว สsbeno) 055% วิตามินรวมและเกลีอแร่ 006 3.75% (Vitamin Complex& Mineral) สารทาให้คงตัว (Sloablae) NS 400NS 46,NS40,NS140 ปมัลชิไฟเออร์(Emuse) 1NS 471 แต่งกลินเลิยนธรมชาติ (Naute ldenical Fov0r Added) ไม่เจิอสี (No Coou Added) .ส ๘

Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche

Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances : Aucun

Analyse des ingrédients :

→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Nous avons besoin de votre aide !

Informations nutritionnelles

Note nutritionnelle de couleur NutriScore

Note nutritionnelle NutriScore : A

Avertissement : Le taux de fruits, légumes et noix n'est pas indiqué sur l'étiquette, il a été estimé en fonction de la catégorie (Légumes et dérivés) du produit : 85%

Repères nutritionnels pour 100 g

1.94 g Matières grasses / Lipides en quantité modérée
0.278 g Acides gras saturés en faible quantité
5.56 g Sucres en quantité modérée
0.134 g Sel en faible quantité

Taille d'une portion : 180g


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(842 produits)
(847 produits)
(4283 produits)
(5429 produits)
(14490 produits)
(30472 produits)
(34845 produits)
(65402 produits)
(97192 produits)
(204868 produits)
(236487 produits)

→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (180g)
Boissons végétales de soja Boissons végétales de légumineuses Boissons végétales Substitut du lait Légumineuses et dérivés Légumes et dérivés Boissons à base de végétaux Aliments à base de fruits et de légumes Boissons Aliments d'origine végétale Aliments et boissons à base de végétaux
Énergie (kJ) ? ?
Énergie (kcal) 55.6 kcal 100 kcal +16 % +16 % -10 % -49 % -75 % +5 % +39 % -46 % +5 % -80 % -77 %
Énergie 232 kj
(55 kcal)
418 kj
(100 kcal)
+15 % +15 % -11 % -48 % -74 % +5 % +40 % -46 % +4 % -79 % -77 %
Matières grasses / Lipides 1,94 g 3,5 g +3 % +3 % -46 % -62 % -80 % +168 % +574 % +169 % +471 % -80 % -75 %
dont Acides gras saturés 0,278 g 0,5 g -20 % -19 % -86 % -88 % -82 % +128 % +304 % +92 % +61 % -84 % -81 %
dont Acides gras Oméga 3 0,103 g 0,185 g +9 % +9 % -50 % -50 % -92 % -52 % -89 % -52 % -98 % -98 %
Glucides 6,67 g 12 g +50 % +51 % +23 % -40 % -60 % -10 % -19 % -65 % -33 % -80 % -78 %
dont Sucres 5,56 g 10 g +54 % +54 % +58 % -17 % +107 % +91 % -24 % -60 % -31 % -34 % -31 %
Fibres alimentaires 0,556 g 1 g -3 % -3 % +28 % +74 % -91 % -75 % +78 % -75 % +38 % -85 % -84 %
Protéines 2,22 g 4 g -30 % -30 % +64 % +98 % -81 % +9 % +507 % +46 % +343 % -62 % -55 %
Sel 0,134 g 0,241 g +43 % +42 % +38 % +28 % -74 % -73 % +320 % -50 % +147 % -72 % -68 %
Sodium 0,054 g 0,097 g +43 % +42 % +38 % +28 % -74 % -73 % +320 % -50 % +147 % -72 % -68 %
Score nutritionnel - France -5 -5 -460 % -247 % -180 % -164 % -307 % -269 %
Nutri-Score A A -460 % -247 % -180 % -164 % -307 % -269 %

Conditionnement

Instruction de recyclage et/ou informations d'emballage :

Parties de l'emballage :
Nombre Forme Matière Recyclage
Tetra Pak

Sources de données

_

Produit ajouté le par bank-pc
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.