โมจิชูครีม - 7เฟรช - 64 g

Code-barres: 8858867803126 (EAN / EAN-13)

La page de ce produit n'est pas complète. Vous pouvez aider à la compléter en l'éditant et en ajoutant plus de données à partir des photos que nous avons, ou en prenant plus de photos à l'aide de l'application pour Android ou iPhone / iPad. Merci! ×

Caractéristiques du produit

Quantité : 64 g

Conditionnement : Bag

Marques : 7เฟรช, 7fresh, 7-11, Cp, ซีพี, Cpram

Catégories : Biscuits et gâteaux, Pâtisseries, Profiteroles, Chou à la crème pâtissière

Pays de vente : Thaïlande

Ingrédients

→ Les ingrédients sont listés par ordre d'importance (quantité).

Liste des ingrédients:
ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณ : uม 23.21%, แป้ง lปัuสาลี, แป้มข้าวโพด, แป้งพันสำปะหลัง) 950% thma 8.18%, Ti 6.90%, lug 4.35%, uuau 1.00%, unuuwa 0.98% แล่งกลิ่นสังเคราะห์ essudn Ins 160alii) aajunsNS 102, INS 110 tainnutau (INS 202, INS 234, INS 282) Siennc aeNS 319, INS 321, INS 322i), INS 330, INS 341i), INS 412, !INS A 5 INS 450(i), INS 471, INS 472e, INS 477, INS 500lii), INS 575, INS 1412, INS 1422, INS 4 - uinANS น้หนัาสุาร. C on 64 nSu "1อบุลสำหรับผู้เพอาหาร : มีเปัมสาลี, ไช่, uu, uลิตภัณฑ่ากถั่วเหลืองและช้ลไฟด "วินที่uลิดและวันหมดอายุดูบuUssจุภัณท์ด้านหน้า

Si ce produit a une liste d'ingrédients en Français, merci de l'ajouter. Modifier la fiche

Analyse des ingrédients :

→ L'analyse est basée uniquement sur les ingrédients listés et ne prend pas en compte les méthodes de fabrication.

Nous avons besoin de votre aide !

Groupe NOVA

4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés
4 - Produits alimentaires et boissons ultra-transformés

Informations nutritionnelles

Note nutritionnelle de couleur NutriScore

Note nutritionnelle NutriScore : D

Repères nutritionnels pour 100 g

12.5 g Matières grasses / Lipides en quantité modérée
6.25 g Acides gras saturés en quantité élevée
15.6 g Sucres en quantité élevée
0.556 g Sel en quantité modérée

Taille d'une portion : 64g


Comparaison avec les valeurs moyennes des produits de même catégorie :

(113 produits)
(8007 produits)
(56248 produits)

→ À noter : pour chaque nutriment, la moyenne n'est pas celle de tous les produits de la catégorie, mais des produits pour lesquels la quantité du nutriment est connue.

Informations nutritionnelles
Informations nutritionnelles Tel que vendu
pour 100 g / 100 ml
Tel que vendu
par portion (64g)
Profiteroles Pâtisseries Biscuits et gâteaux
Énergie (kJ) ? ?
Énergie (kcal) 250 kcal 160 kcal -15 % -34 % -41 %
Énergie 1 050 kj
(250 kcal)
669 kj
(160 kcal)
-13 % -34 % -41 %
Matières grasses / Lipides 12,5 g 8 g -21 % -26 % -31 %
dont Acides gras saturés 6,25 g 4 g -36 % -15 % -17 %
Glucides 31,2 g 20 g +6 % -38 % -48 %
dont Sucres 15,6 g 10 g -15 % -43 % -45 %
Fibres alimentaires 0 g 0 g -100 % -100 % -100 %
Protéines 3,12 g 2 g -39 % -41 % -45 %
Sel 0,556 g 0,356 g +115 % +4 % -20 %
Sodium 0,222 g 0,142 g +115 % +4 % -20 %
Score nutritionnel - France 14 14 -5 % -16 % -23 %
Nutri-Score D D -5 % -16 % -23 %

Conditionnement

Instruction de recyclage et/ou informations d'emballage :

Parties de l'emballage :
Nombre Forme Matière Recyclage
Inconnu Inconnu

Sources de données

_

Produit ajouté le par bank-pc
Dernière modification de la page produit le par bank-pc.
Fiche produit également modifiée par openfoodfacts-contributors.

Si les informations sont incomplètes ou incorrectes, vous pouvez les complèter ou les corriger en modifiant cette fiche.